Ochrona danych osobowych

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ROMA OFFICE CENTER SP. Z O.O.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej jako: RODO, informujemy, że:


1. Spółka Roma Office Center Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695
Warszawa, KRS nr 0000101969, jest administratorem danych osobowych; dalej jako:
„Spółka” lub „Administrator”.


2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


3. Każdej osobie, której dane przetwarza Spółka, przysługuje prawo żądania dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.


4. Każdej osobie, której dane przetwarza Spółka, przysługuje prawo wniesienia skargi na
przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.


5. Informujemy, że Spółka nie przekazuje danych osobowych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.


6. Informujemy, że Spółka nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
w tym również nie wykorzystuje danych do profilowania.

Mapa dojazdu
Projektowanie stron www ® INTRAKON